Tourist attractions in Nizhnyaya Grabovnitsa, ウクライナ共和国